ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน…สัมผัสวัฒนธรรมชุมชนบ้านกุดจอก จ.ขัยนาท

ทักทายยามเช้าวันนี้พี่หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์ได้เดินทางไป จ.ชัยนาท นำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิม ททท.ภูมิภาคภาคกลางการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเก็บข้อมูล ชุมชนบ้านกุดจอก ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยวและเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของชาวชุมชนบ้านกุดจอก เช่นการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาและผีมือการทอผ้าสืบทอดกันมา เป็นลวดลายสวยงามมาก การแต่งกายตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและภาษาพูดยังคงอนุรักษ์ไว้ได้ อย่างดีเยี่ยม ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไป เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านกุดจอก ซึ่งมีนายนิวัฒนกร ศรีธรรมา ผู้ใหญ่บ้าน จะบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมา ของชาวบ้านกุดจอกเบอร์โทร 0-5641-6575-7 ส่วนประวัติของชุมชนบ้านกุดจอกนั้น อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอาณาจักรล้านช้างหรือเวียงจันทน์ สมัยปลายกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรียกว่าลาวครั่ง เป็นชื่อเรียกตามอาณาจักรล้านช้างหรือเวียงจันทน์แต่ลาวครั่ง บ้านกุดจอกเรียกชาติพันธุ์ว่าชาวไต ชาวไตเมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมีผู้นำเรียกว่าหัวหน้าเผ่าและชาวไตจะให้ความเคารพนับถือหัวหน้าเผ่ามากไม่ว่าจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนก็ ตามหัวหน้าเผ่าจะนำไปเพื่อแสวงหาตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานนั้นๆ ชาวไตหรือลาวครั่งอพยพเข้ามาสยามประเทศหลายสถานที่ เช่นรอบๆกรุงรัตนโกสินทร์คือเมืองเพชรบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองอู่ทองและสุดท้ายสมัยรัชกาลที่4ย้ายถิ่นฐานมาจนถึงบึงน้ำ และป่าไม้ บึงน้ำภาษาชาวไตเรียกว่ากุด”ส่วนพืชในบึงน้ำเรียกจอก”ตั้งบ้านเรือน เป็นชุมชน”เรียกบ้านกุดจอก”และบริเวณนี้เชื่อว่าเคยมีชุมชนตั้งบ้านอยู่ก่อนแล้ว ชาวบ้านกุดจอกพบซากเจดีย์และโบสถ์ จมดินรวมถึงพระพุทธรูปหนึ่งองค์ชำรุดไม่มีพระเศียรแล้วก็ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้นมาใหม่เป็นวัดประจำชุมชนบ้านกุดจอกคือวัดศรีสโมสร ประดิษฐานหลวงพ่อเดิมพระพุทธรูปปางมารวิชัยไม่มีพระเศียร เหตุผลที่เรียกหลวงพ่อเดิมองค์ท่านอยู่ที่นี่ดั้งเดิมนั้นเอง ภายในวัดศรีสโมสรได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงสิ่งของต่างๆหลากหลายโดยเฉพาะการทอผ้าห่มพระคัมภีร์ใบลานชาวบ้านกุดจอก ถือว่าเป็นบุญกุศลเมื่อได้ทอผ้าลวดลายสวยงามสำหรับห่มพระคัมภีร์ ใบลาน นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปเที่ยว เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านกุดจอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้0-5641-6575-7 สุดท้ายขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลางสำหรับการเดินทางในทริปนี้ แล้วพบกันในทริปหน้าครับ