ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ชวนร่วมประกวดไอเดียนวัตกรรมรับโลกเกษตร 2030

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลก  การเกษตรโลกในปี 2030 จะเป็นอย่างไร และภาคการเกษตรของประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางไหน   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา วิศวกร สถาปนิก สายการตลาด Startups นักคิดอิสระ ฯลฯ ที่มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ แต่เป็นจริงได้   มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเกษตรไทยให้ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม  มาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงกับโครงการ “AgSeed Episode I : New Farming Model 2030″ โดยอัดคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาที เกี่ยวกับแนวคิดการสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ริเริ่มการสร้างสรรค์รูปแบบการจัดการฟาร์มเกษตรแบบใหม่ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ส่งเข้าร่วม การแข่งขันนำเสนอไอเดียภายใต้หัวข้อ…New Farming Model 2030   สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.agseedbyabc.com ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: agseedbyabc@gmail.com  โทร. 02-017 5555 ต่อ 552

ทั้งนี้ ผู้ชนะจะไดรับโอกาสพูดบนเวทีที่รวมคนในวงการ AgTech จากหลากหลายสาขาอาชีพไว้มากที่สุด อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับ ABC center ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่มีพันธมิตรเป็นสตาร์ทอัพและบริษัทต่างๆมากกว่า 1,000 บริษัททั่วประเทศไทย และมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย อบรม พร้อมโอกาสในการรับทุนสนับสนุนในการนำไอเดียของคุณไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นจริง