คิดนอกกรอบ…สร้างสรรค์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Startup

พาณิชย์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SMEs ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ‘หนุน’ Startup และ SMEs ใช้แรงบันดาลใจ สร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ขยายโอกาสการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การคิดนอกกรอบที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรม หรือความคิดต่าง นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้บริโภค การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) และเอสเอ็มอี (SMEs) เห็นความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมแก่ธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จึงเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0

จากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายไม่แน่นอน ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และสร้างความแตกต่าง “นวัตกรรม (Innovation) จึงถูกนำมาใช้เป็นอาวุธที่สำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจในโลกการค้ายุคดิจิทัล ที่จะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรม นวัตกรรม จึงถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ขาดไม่ได้”

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) และเอสเอ็มอี (SMEs) เห็นความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมแก่ธุรกิจของตนเอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดงาน “Biz SPACE Startup Solutions for SME” กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SMEs เพื่อขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship : IDE) เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและการจัดเก็บสินค้ารวมถึงไอเดียการสร้างธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

กรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SMEs ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561  ณ Auditorium Room ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Xchange) ถนนกรุงธนบุรี พร้อมเชิญเหล่ากูรูแนวหน้าจากวงการ Startup และ SMEs มาร่วมเผยเคล็ดลับความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณไผท ผดุงถิ่น  ผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์เอเชีย จำกัด ซอฟแวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อสร้าง และคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee) ผู้นำธุรกิจอีบุ๊คในไทย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตในระยะยาว

ดังนั้น “กุญแจแห่งความสำเร็จของ Startup และ SMEs คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ Startup และ SME สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจจากนักลงทุนอีกด้วย” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 08 5155 5940 08 2790 2127      E-mail : bizspacestarup2018.1@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

——————————————————————-

ที่มา : กองธุรกิจบริการ