รมว.ดีอีเอส มอบ “ดีป้า” ส่งเสริม 20 โรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วประเทศ ใช้นวัตกรรมดิจิทัล รองรับบริการด้านสาธารณสุขช่วงวิกฤตโควิด 19

10 เมษายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมาย สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ออกมาตรการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคสาธารณสุขเป็นการด่วน พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการจากโรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วประเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลประยุกต์ใช้เพื่อขยายบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่ม Digital CEO – CDA – Young Digital CEO ยกมือทันควันร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพาไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้สั่งการให้ดีป้า เร่งออกมาตรการเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และเยียวยา กลุ่มผู้ประกอบการน้อยใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนอกจากภาคธุรกิจต้องได้รับการเยียวยาแล้ว ด้านสาธารณสุขเองก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการแก่ภาคประชาชน ดีป้าจึงได้ปรับงบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เครื่องเทอร์โมสแกน เครื่องตรวจวัดเบื้องต้น ลดการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ ระบบคัดกรองผู้ป่วยแบบดิจิทัลลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ แอปพลิเคชันจองคิวเพื่อขอเข้ารับบริการ เพื่อให้เป็นเวลา และลดความหนาแน่นในการนั่งรอคิวที่สถานพยาบาล รวมถึงระบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) การพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้

“ดีป้าได้นำร่องปล่อยมาตรการเพื่อส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ ๆ รวมถึง มาตรการเพื่อช่วยเหลือ ดิจิทัลสตาร์ทอั SMEs ชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร ไปก่อนหน้านี้ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นโครงการที่สามารถช่วยให้คนไทยมีบริการดิจิทัลดี ๆ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประคับประคองธุรกิจในยามวิกฤตโควิด-19 นี้ โดยทาง รมว.ดีอีเอส ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มเติมในด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่ต้องมีการบริหารจัดการการให้บริการ ทั้งการมาใช้บริการของประชาชนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงการดูแลผู้ป่วย หากมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในบางขั้นตอนได้ก็จะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลได้ไม่น้อย” ผอ.ใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม

นอกจากนี้ ผอ.ใหญ่ ดีป้า ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการปล่อยมาตรการดังกล่าวมีความพิเศษ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับกลุ่มผู้บริหารดิจิทัล หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO), ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business: CDA) และ ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของดีป้า ที่พร้อมใจสมทบทุนเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการส่งเสริมและสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความยินดีช่วยเหลือกันของคนในประเทศที่พร้อมจะช่วยเหลือในยามที่ประเทศต้องร่วมกันผ่านวิกฤตไปให้ได้

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลนั้น ดำเนินการภายใต้มาตรการ depa Digital Transformation Fund ตั้งเป้า 20 โรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริการ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และเพื่อการเข้าถึงการแพทย์ชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ จนถึง 14 เมษายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.depa.or.th หรือ Scan QR Code