“วราวุธ” รมว.ทส. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทส. ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เดินหน้าเต็มสูบแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกระทรวงทส. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของทั้งกรมอุทยานแห่งชาติฯและกรมป่าไม้ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 10.30 น.

ากนั้นนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคณะผู้บริหารกระทรวงทส. ลงพื้นที่เดินสำรวจสภาพพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า พร้อมทั้งมอบข้าวสาร เครื่องยังชีพ และอุปกรณ์ดับไฟให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าและป้องกันไฟป่า อีกทั้งยังกล่าวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งหัวทุ่ง เทอดพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอบคุณและฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความอดทน และใช้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ กระทรวงฯจะดำเนินการสำรวจพื้นที่และขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำสำหรับบรรเทาความเดือนร้อนของเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้านเรื่องการเฝ้าระวังไฟป่า จะดำเนินการให้มีการเพิ่มจุดสกัดลาดตระเวนและอุปกรณ์ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ต้องเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดจากการเผาป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมดูแลรักษาพิทักษ์ผืนป่าต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงพื้นดังกล่าวมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเขียงดาว ให้การต้อนรับ และมีนายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้นำลงพื้นที่และบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวแจกลำดับที่ …….วันที่…10…เม.ย…..63……..