สธ. อบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10  แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา ประชาชนทั่วไป และบุคคลกรทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา ประชาชนทั่วไป และบุคคลกรทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวต่อว่า การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ประสบภาวะฉุกเฉินพ้นจากอันตรายระหว่างรอทีมกู้ชีพนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วย ลดอาการบาดเจ็บ ความพิการ ตลอดจนการสูญเสียชีวิต ทั้งนี้ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการช่วยเหลือ และปฏิบัติอย่างถูกต้องจึงจะทำให้การช่วยเหลือประสบผลสำเร็จ จากสถิติพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ถ้าสามารถให้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้ทัน จะทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้ โดยไม่มีความพิการใด ๆ ซึ่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นการสร้างสังคมของคนดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

“ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ได้รับฝึกในครั้งนี้ จะติดตัวไปตลอดชีวิต เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ทันที นับเป็นการทำความดีได้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุด ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี” ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าว

สำหรับ โครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสา ประชาชนทั่วไป และบุคคลกรทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จิตอาสา และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 510 คน ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานอื่นสามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ได้มีการอบรมเรื่องดังกล่าวให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปใน 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสงขลา จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปัตตานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 1,600 คน