กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกลับบ้านช่วงเข้าพรรษา หลีกเหลี่ยงการทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญในช่วงเข้าพรรษาปี 2561 ขอให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง หลังปีนี้พบผู้ป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษเกือบ 7 หมื่นคน และผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงกว่า 7 แสนคน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันเข้าพรรษาทุกปี มีประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญและพบปะญาติพี่น้อง ซึ่งจะมีการจัดเลี้ยงหรือรับประทานอาหารร่วมกัน จึงขอให้ระวังในเรื่องการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย หมูกระทะปิ้งย่างไม่สุก เป็นต้น อาหารดังกล่าวอาจทำให้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 กรกฎาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 69,216 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 15-24 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.6 ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนโรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย 716,240 ราย เสียชีวิต 6 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปีป่วยมากที่สุด เกินครึ่งเป็นเพศหญิง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ โดยเฉพาะข้าวกล่องและอาหารถุง ต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน  ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน และดื่มน้ำที่สะอาดแหล่งจำหน่ายอาหาร อาทิ ตลาดนัด หรือร้านค้าต้องมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ภาชนะใส่อาหารสำหรับจำหน่ายอาหารต้องมีที่ปิดไม่ให้อาหารปนเปื้อน และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทำบุญในวันเข้าพรรษา ด้วยการถวายอาหารที่ปรุงสุกร้อนและสะอาดแก่พระสงฆ์ รวมถึงการถวายอาหารที่ไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

**************************************************
ข้อมูลจาก: สำนักโรคติดต่อทั่วไป/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค