ก.แรงงาน ติวเข้มด้านอาคารและบ้านจัดสรร ฟรี

ก.แรงงาน ลุยฝึกบัณฑิต บริหารอาคารและบ้านจัดสรร และอีก 20 กว่าหลักสูตร ฟรี! สนใจสมัครด่วน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร. พัฒนาทักษะ (Up Skill/Re-Skill) ให้แก่บัณฑิตใหม่ให้ตรงกับความต้องของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่กำหนดให้มีการพัฒนาทักษะเรียนรู้โลกของการทำงาน ประกอบกับมีการขยายอย่างตัวเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอาคารและหมู่บ้านจัดสรร กพร. จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร” เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงาน การบริหารจัดการถูกต้องตามหลัก รวมถึงเสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้จัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร เป้าหมายการฝึกในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับน้องๆ นักศึกษาที่เพิ่งจบ ป.ตรี และอยู่ระหว่างการหางานทำ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมใช้ระยะเวลาเพียง 18 ชั่วโมง จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อการจัดการงานอาคาร หมู่บ้านจัดสรร หน้าที่ของผู้จัดการอาคาร งานวิศกรรม นิติกรรม การบัญชีการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การควบคุมคุณภาพ ระบบฐานข้อมูล ฝึกอบรมจำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 รับสมัครแต่บัดนี้ เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ทุกรุ่นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัครด้วยตนเองกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4981 วิทยาลัยการแรงงาน โทร 0 2245 4317 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2390 0261-5 หรือส่งเอกสารสมัครได้ทางอีเมล์ labour_college@yahoo.co.th ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน และมีประกันสังคมและสวัสดิการตามกฎหมาย

“นอกจากนี้ กพร. ยังมีการฝึกอบรมอีกกว่า 20 หลักสูตร ด้านหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ/ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร Soft Skill และหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการบริการบัณฑิต สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://eit.dsd.go.th/~skill/index.php หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2245-4035” อธิบดี กพร.กล่าว