กสร. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10

กสร. ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่ ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ นครปฐมและสมุทรปราการ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 กสร. ได้จัดพิธี “ถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม” โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์เด็กเล็กฯ เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในศูนย์ ตลอดจนชุมชนและศาสนสถานใกล้เคียง โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครู เด็กนักเรียนปฐมวัย เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ยังมีการวางพุ่มทอง พุ่มเงิน พานดอกไม้ และเปิดกรวยถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ คือ ต้นรวงผึ้ง เนื่องจากมีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป