ทส.เผย สถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น รมว.ทส.สั่งเร่งเยียวยาครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิต

วันที่ 7 เม.ย. 63 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ติดตามการแก้ไขปัญหาพิบัติภัย (ไฟป่าและหมอกควัน) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง ค่า hotspot เพิ่มเพียง 6% การดับไฟมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงดับไฟและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไฟดับสนิท ไม่ให้เกิด hotspot เพิ่ม ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้เร่งหาผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด โดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานด้วย สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเสียสละชีวิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้โควต้าครอบครัวละ 1 คน เพื่อให้บุตรหลานเข้ามาทำงานในกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ ตามที่สมัครใจ