สธ. และกรม สบส. แสดงความเสียใจ ให้การช่วยเหลือ อสม.เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสกัดโรคโควิด-19

สธ. และกรม สบส. แสดงความเสียใจ ให้การช่วยเหลือ อสม.เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจสกัดโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) แสดงความเสียใจและให้การช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นางทองใส เศรษฐสูงเนิน อสม.บ้านเนินมะเกลือ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคโควิค-19 เบื้องต้นกรม สบส. ให้การช่วยเหลือ 10,000 บาท ครอบครัวได้รับเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แสนกว่าบาท

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเสียใจและอาลัยต่อการเสียชีวิตของ อสม. ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในชุมชน จึงมอบให้กรม สบส. ให้การดูแลช่วยเหลือมอบเงินสวัสดิการของ อสม. ให้กับครอบครัวของ อสม.ที่เสียชีวิต

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรณีนางทองใส เศรษฐสูงเนิน อสม.บ้านเนินมะเกลือ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจคัดกรองโรคโควิค-19 เบื้องต้นกรม สบส. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้มอบหมายให้ นายดิเรก สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2 เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครับ อสม. ที่เสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาท ในส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย มอบเงินค่าช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท และจะได้รับเงินสงเคราะห์ให้แก่ญาติและครอบครัว จำนวนประมาณ  207,000 บาท นอกจากนี้มูลนิธิ อสม. จะมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน

ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า อสม.ถือเป็นบุคคลและกำลังสำคัญหลักของสาธารณสุขไทย เป็นแกนนำในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของประชาชนในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียที่สำคัญ และขอให้พี่น้อง อสม. ที่ปฏิบัติงานทุกคน ต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เคาะประตูบ้าน และติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน 14 วัน ตามที่กรม สบส. กำหนดแนวทางไว้อย่างเคร่งครัด โดยหากเป็น อสม.ที่มีอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป หรือมีโรคเรื้อรัง หรือกำลังป่วยอยู่ ขอให้อยู่ภายในบ้านเท่านั้น ไม่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และลดการติดเชื้อของโรคดังกล่าว

********************** 6 เมษายน 2563