ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

26 กรกฎาคม 2561 นางสาววรนุช  อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการบริจาคสิ่งของ และขนมสาหร่ายอบกรอบ ให้กับมูลนิธิคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี บ้านราชาวดีชาย บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี