กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมเทิดพระเกียรติ ให้เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติฯและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ในวันที่ 28 ก.ค.61

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้