“MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” ระดับประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางกุลณี  อิศดิศัย) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” ระดับประเทศ  ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561