วว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ให้คณะผู้ปฏิบัติงานจาก ออป.

นางสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ นายทรงพล อาทรธุระสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และคณะผู้ปฏิบัติงานจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard)” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ ห้องบอลรูม ฟอร์เย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา