ประกันสังคม จัดให้! ช่องทางรับชำระเงินสมทบที่ง่ายและสะดวก ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3

ประกันสังคม เอาใจผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) จับมือพันธมิตรรับชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/หน่วยบริการและการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม แจงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนเพื่อประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

               นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการดำเนินงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ – จ่ายเงินผ่านเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะรับชำระเงินโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากหรือชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ หรือการจ่ายสิทธิประโยชน์โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 โดยมีเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ ที่เปิดรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนแล้ววันนี้ ได้แก่ เคาน์เตอร์บิ๊กซี  เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมยังได้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมแทน โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สำหรับผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี นั้น ทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกันตนถึง 31ส.ค.61 นี้ หลังจากนั้นสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมแทนเช่นกัน อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมยังมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรับชำระเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 3 โดยเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวก ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ และตู้บุญเติม   ซึ่งขณะนี้ระหว่างการทดสอบระบบรับชำระเงินฯ กับสำนักงานประกันสังคมอยู่ หากสามารถดำเนินการรับชำระเงินฯ ได้แล้ว สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนทราบต่อไป

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทน การขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท ส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรแรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

——————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน