วันหยุด 27-30 ก.ค. นี้ กปน. ยัง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐฯ ทุกวัน แนะปิดวาล์วก่อนออกจากบ้าน ป้องกันน้ำรั่วไหล

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 กปน. และสำนักงานประปาสาขาทุกแห่งจะปิดทำการ แต่ประชาชนสามารถขอคำปรึกษาการใช้น้ำ รวมทั้งการชำระค่าน้ำได้ทุกวัน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต ชั้น 1, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 หรือชำระค่าน้ำได้ที่ตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น หรือชำระผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยหักผ่านบัตรเครดิต (VISA, Master Card) หรือนำบาร์โค้ด, QR code ไปชำระค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เช่นกัน และ กปน. จะเปิดให้บริการตามปกติที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กปน. ขอให้ประชาชนโปรดช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน ปิดน้ำ ปิดไฟ ก่อนออกเดินทาง  หากต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาหลายวัน ควรปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่หน้าบ้าน โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาและสังเกตว่าไม่มีตัวเลขเคลื่อนที่บนหน้าปัดมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของระบบประปาในบ้าน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และช่วยลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง