“กรมฝนหลวงฯ จับมือภาคเอกชนและภาคประชาชน สืบสาน “ศาสตร์พระราชา” สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวง !!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จับมือภาคเอกชนและภาคประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐด้านการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้นสืบสานศาสตร์พระราชาฯ ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ร่วมกับบริษัท ทองขาว จำกัด นำโดยคุณณัฐรัตน์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการฯ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นภายใต้กิจกรรม “ทองขาวรักษ์โลก รักธรรม ประจำปี 2561” ประกอบด้วย การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ การบวชปลาถือศีล 8 และศีล 5 เพื่อสืบชะตาแสดงความเคารพต่อแม่น้ำลำคลอง และการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงโม่หิน บริษัท ทองขาว จำกัด ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โอกาสนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มอบเสื้อสีเหลือง “ป่า ปลูก โปรย” จำนวน 200 ตัว เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอีกด้วย

นายสุรสีห์ กล่าวว่า จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศลดลง ทำให้กระบวนการเกิดฝนและปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติเกิดความผิดปกติ ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามหลักนโยบายประชารัฐ ด้านการส่งเสริม การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกของการปลูกป่าและไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำฝนให้ประสบผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกับสร้างผืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องตระหนัก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าไม้ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่ปลายนา ซึ่งจะเป็นการสร้างแหล่งอาหารแก่สัตว์ป่าในการดำรงชีวิต และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นระบบติดตามการปลูกต้นไม้ “Collector for ArcGIS” เพื่อช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกในการติดตามข้อมูลการปลูกต้นไม้ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย!!