พาณิชย์ตรวจเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทาน สร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคช่วงวันอาสาหบูชาและเข้าพรรษา

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา และเข้าพรรษา ซึ่งจะมีประชาชนผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภท ชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม เทียนพรรษา และหลอดไฟ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปราบมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและไม่ปิดป้ายแสดงราคา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค โดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตั้งแต่ วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

สำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ.2561 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข(FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ 2 จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อ  ความต้องการของผู้บริโภค ด้านราคาจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม พบว่า ราคาจำหน่ายปลีกทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงวันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา ของปีก่อน ปัจจุบันไม่มีการปรับขึ้นราคาจำน่ายแต่อย่างใด เช่น ชุดสังฆทาน ราคา 36 – 699 บาท/ชุด ชุดสังฆทานยา ราคา 39 – 299 บาท/ชุด (ราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับสินค้าที่บรรจุในสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทาน ทั้งนี้ได้รวมค่าภาชนะบรรจุและค่าบริการจัดไว้แล้วด้วย) เทียนพรรษา ราคา 129 – 2,990 บาท/ต้น เป็นต้น

 

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอให้ประชาชนร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ เพื่อได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

—————————————-