‘รมว.พาณิชย์’ เตรียมยกทัพกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านเหรียญฯ ในปี 63

‘สนธิรัตน์’ เตรียมนำทีมเข้าร่วมการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 แก้ปมส่งออกรถยนต์ไทย สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการค้าการลงทุน พร้อมนำคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 30 ราย จับคู่ธุรกิจกับเอกชนเวียดนาม ตั้งเป้าการค้าสองฝ่ายที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 คู่ขนานไปกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยการประชุม JTC เป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการค้าที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ เพื่อเดินหน้าให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเติบโตไปพร้อมกัน รวมทั้งสอดรับกับนโยบายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้ ฝ่ายไทยเตรียมหารือกับฝ่ายเวียดนามเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การเชื่อมโยงการขนส่ง การธนาคาร พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมมากกว่า 30 ราย ครอบคลุมประเภทธุรกิจ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น

ปัจจุบันเวียดนาม เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก การค้าของไทยกับเวียดนาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 13,141.13 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.74 ต่อปี ในปี 2560 การค้ารวมไทย-เวียดนาม มีมูลค่า 16,634.99 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญไปเวียดนาม ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์