อาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมด้วย ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มอบหมายให้ สถานศึกษาในสังกัด ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน การยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (Covid 2019)

โดยในช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2563 –  ถึง 12 มีนาคม 2563 ได้ทำการมอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ร่วมเป็นวิทยากร สอนการผลิตหน้ากาก DIY จากกระดาษกรองกาแฟ ให้กับกำลังพลและครอบครัวทหาร ณ สโมสรเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย และ ออกสอนการทำหน้ากากอนามัย จากกระดาษกรองกาแฟ ให้กับประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบหมายให้แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (Covid 2019) และให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง (หลักสูตรระยะสั้น)  ณ  อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้บริการจิตอาสา พ่นละอองน้ำ ลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 และหมอกควัน ในเขตพื้นที่ชุมชน ภายในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการ ศรีชัย พรประชาธรรม อดีตรองเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตรวจเยี่ยมการเย็บหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน จากสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงราย / หนังสือพิมพ์รวมพลังเชียงราย / หนังสือพิมพ์เชียงรายธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม วิธีการผลิตการจัดทำผ้าปิดจมูก และให้กำลังใจคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5,400 ชิ้น ซึ่งจะมอบให้แก่ประชาชนและสถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาในสังกัด ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการยับยั้งการแพร่ระบาด ในครั้งนี้ ณ อาคาร 5 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

นอกจากนั้นคณะครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายร่วมกันทำหน้ากาก face shield มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สถานีตำรวจ และส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย  ในภาวะวิกฤติเราจะไม่ทิ้งกัน ขอบคุณทีมงานวอศ.เชียงรายทุกท่าน