กสร. ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ “เซินติญ” สั่งดูแลเต็มที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “เซินติญ” ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำด้านแรงงาน ขอนายจ้างเห็นใจลูกจ้างบ้านน้ำท่วม เดินทางไม่ได้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินติญทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มใน 19 จังหวัด อาทิ กาญจนบุรี ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชน สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน กสร.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า และขอความร่วมมือให้นายจ้างดูแลลูกจ้างโดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอให้ผ่อนผันเรื่องเวลาการทำงานให้ลูกจ้างที่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วม หรือกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ขอให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา

อธิบดีกสร. สำหรับสถานประกอบกิจการ นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จนส่งผลเกี่ยวกับการทำงาน สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1506 กด 3