กลุ่ม ปตท. ร่วมใจบริจาคโลหิต สู้วิกฤตโควิด-19 แก่สภากาชาดไทย และศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

วันที่ 30 มีนาคม 2563  นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กลุ่ม ปตท. ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติใน “โครงการเพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของสภากาชาดไทย และกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งโลหิตที่กลุ่ม ปตท. ร่วมบริจาคตลอดเดือนนี้ มีปริมาณจำนวนมากถึง 115,300 ซีซี

“สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง  ทำให้ขณะนี้มีปริมาณเลือดสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว กลุ่ม ปตท. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสภากาชาดไทย และกองธนาคารเลือด ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในการเปิดรับบริจาคโลหิตจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กลุ่ม ปตท.  ซึ่งแม้ว่าจะมีการเปิดรับบริจาคดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีความต้องการสูงอยู่ จึงขอเชิญชวนประชาชน สามารถไปบริจาคโลหิตเพิ่มเติมกันได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้มีการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขมาโดยตลอด อาทิ การสนับสนุนแอลกอฮอล์กว่า 160,000 ลิตร แก่กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม และโรงพยาบาลต่างๆ การส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อกระจายให้แก่ศูนย์ผู้สูงอายุทั่วประเทศ และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง” นายชาญศิลป์ กล่าว

ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether


โทรศัพท์ 0-2537-1313

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

30 มีนาคม 2563