รมว.พม. ร่วมสนทนาสดในรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ทางช่อง 3 เรื่อง Thailand Social Expo 2018

รมว.พม. ร่วมสนทนาสดในรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ทางช่อง 3 ออกอากาศระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. เรื่อง Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ๕-๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการแจ๋ว แฟมิลี่ ช่วงสร้างโอกาส…ให้กำลังใจ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย กับการแสดงศักยภาพด้านสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และการประชุมวิชาการด้านสังคมของไทยและอาเซียน งานสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ฮอลล์ ๕-๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุสายรัดข้อมือ ริสแบนด์ MEiD จากบริษัท MEiD จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมแนะนำในรายการดังกล่าวด้วย