“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาร์!!

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะนำสิ่งของอุปโภค บริโภค อาทิ น้ำดื่ม ๕ แพค,ข้าวสาร ๕ ถุง,ถุงยังชีพ จากมูลนิธิพระราหูจาก”โครงการใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบให้นางสลิตา เสนา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมาร์ เป็นลำดับต่อไป!!