สธ.ส่งทีมแพทย์ไทย ชุดที่ 2 สมทบดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจย์ที่ซาอุดิอาระเบีย

กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุดที่ 2 จำนวน 10 คน ไปสมทบภารกิจดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ขณะนี้ หน่วยพยาบาลประจำเมืองเมกกะและเมืองมาดีนะห์ทั้ง 2 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

นายแพทย์มรุต จิระเศรษฐสิริ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อค่ำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 จำนวน 10 คน มีนายแพทย์สุรสิทธิ์ ปานมณี โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นหัวหน้าชุด เดินทางไปสมทบการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข ในการจัดบริการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิม จำนวน 7,851 คน ที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 ทีมแพทย์ชุดที่ 2 นี้ จะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยพยาบาลเมืองเมกกะ และสับเปลี่ยนการทำงานกับทีมแพทย์ชุดแรกที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยพยาบาลเมืองมาดีนะห์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา