จักรยานอาสากู้ชีพรับมอบ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จากโรตารี่สวนจิตรลดา

นายธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ ตัวแทนชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)  โดยมี ดร.ศักดิ์ศิษฏ์ เจนกูลประสูตร นายกสโมสรโรตารี่สวนจิตรลดา และสมาชิกสโมสรโรตารี่สวนจิตรลดาร่วมส่งมอบ เพื่อให้ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ นำไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมสาธารณกุศลขององค์กร ต่อไป

#ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ