การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน ๓ บริษัท

(๑) กรณีห้องชุดชำรุดบกพร่องจากการก่อสร้าง มีมติให้ดำเนินคดีกับบริษัท

(๒) กรณีบริษัทนำที่ดินส่วนกลางไปหาประโยชน์

(๓) บ้านอยู่อาศัยชำรุดบกพร่อง ในโครงสร้างหลัก

จึงมีมติให้ดำเนินคดี ด้านสินค้าและบริการ จำนวน ๘ ราย (๑) กรณีผู้บริโภคซื้อบริการคอร์สนวดเพื่อสุขภาพ ภายหลังแพทย์แจ้งว่าการนวดเพื่อสุขภาพจะส่งผลต่อโรคที่ผู้บริโภคเป็นอยู่ จึงขอเลิกสัญญาและขอเงินคืน บริษัทไม่คืนเงินตามที่ตกลง จึงมีมติให้ดำเนินคดี (๒) กรณีผู้ประกอบการสปาและเสริมความงามปิดกิจการ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย จึงมีมติให้ดำเนินคดี (๓) กรณีผู้บริโภคซื้อทริปท่องเที่ยว และซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านตัวแทนจำหน่าย แต่ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญา จึงมีมติให้ดำเนินคดี (๔) กรณีบริษัทจัดหาพนักงานดูแลผู้ป่วยและจัดหาพี่เลี้ยงเด็กไม่คืนเงินให้ผู้บริโภคตามที่ตกลง จึงมีมติให้ดำเนินคดี (๕) กรณีบริษัทไม่คืนเงินมัดจำที่ผู้ร้องไห้เป็นประกันค่าเช่ารถ จึงมีมติให้ดำเนินคดีเรียกเงินประกันคืน