ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ภัยแล้ง ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามในระยะนี้ แต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน

ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ยังคงติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อาทิ โครงการชลประทานนครราชสีมา นำรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี โครงการชลประทานอุทัยธานี ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองแก อ.เมืองอุทัยธานี

ที่จังหวัดเลย โครงการชลประทานเลย ส่งรถน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คันเ ข้าไปเข้าช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยลวงไซ และบ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย ที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยการนำน้ำไปเติมให้กับสระน้ำของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน สัปดาห์ละ 4 เที่ยว

ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลอง 4 ซ้าย มะขามเฒ่า-กระเสียว เพื่อช่วยเหลือสถานีผลิตน้ำประปาบ้านหนองทาระภู (วัดเทพหิรัญ) หมู่ 11 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท พร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่อ.หันคา จ.ชัยนาท 4 เครื่อง และในพื้นที่ อ.สามชุก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อำเภอละ 3 เครื่อง ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ได้ส่งเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง เข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.สามโก้ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ในส่วนของภาคใต้ มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน โดยสำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ส่งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง ติดตั้งบริเวณหมู่ที่ 5 ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่ต.บางเขียด เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเต็มที่ สำหรับราษฎรหรือหน่วยงานท้องถิ่นใดมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริย(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 มีนาคม 2563