กฟภ.ตอบชี้แจงผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีแอดมินตอบคำถามทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

กฟภ.ตอบชี้แจงผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีแอดมินตอบคำถามทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน