ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนชัยพฤกษ์ บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ถนนชัยพฤกษ์ ในคืนวันนี้ (วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนชัยพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่สะพานพระราม 4 ถึงคลองพระอุดม

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

การประปานครหลวง