กรมปศุสัตว์ ส่งหญ้าแห้งสนับสนุนให้กับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯบ้านบ่อหวี

วันที่ 25 มี.ค.63 นายธีระ จันทร์แก้ว มอบหมายให้นายสุขสันต์ จันทบูรย์ ส่งหญ้าแห้งสนับสนุนให้กับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯบ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รอบที่ สอง จำนวน 4,000 กก. (200ฟ่อน)เพื่อช่วยเหลือแพะ และโคเนื้อ ที่ขาดเสบียงอาหารสัตว์ ในฟาร์มตัวอย่างฯ