กรมสค.พม. ขอเสนอข้อควรปฏิบัติของครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส เพื่อให้ “ครอบครัวไทย​ห่างไกล COVID-19”

กรมสค.พม. ขอเสนอข้อควรปฏิบัติของครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส เพื่อให้ “ครอบครัวไทย​ห่างไกล COVID-19”

info-ห่างไกลcovid