เกษตรฯ พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาส ส่งเสริมการใช้แอพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน DGT Farm และ CoopCare

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่ประเทศไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย โดยมียอดสะสมผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 847 ราย ทำให้รัฐบาลจะมีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ออกมานั้น กระทรวงเกษตรฯ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นห่วงผลกระทบของโรคระบาดต่อภาคการเกษตร ภาคธุรกิจบริการหยุดชะงักลงถึงกลางเดือนเมษายน ประชาชนเริ่มกลัวการออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน และหันมาใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น

กระทรวงเกษตรฯ จึงใช้โอกาสในวิกฤต Covid – 19 ส่งเสริมให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่านทางช่องทางของภาคเอกชน เช่น LAZADA Shopee และขายผ่านช่องทางของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะ DGT farm.com ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนใช้งานจำนวนมาก มีสินค้าเกษตรทั้งของแปรรูปและของสดให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ โดยสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์ม DGT farm ทั้งหมดเป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน และมีตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย เหมือนเดินไปเลือกซื้อเองที่ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เหมาะกับช่วงที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน นอกจากจะช่วยชาติ ช่วยบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรที่ต้องการขายผ่านสหกรณ์การเกษตร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร กระทรวงเกษตรฯ มีบริการแอพลิเคชัน CoopCare ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ภาคการเกษตร แหล่งรับซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ เกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจได้ โดย Application จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ค้นหา บอกระยะทาง และข้อมูลอื่น ๆ และใช้ระบบ GPS แสดงข้อมูลสหกรณ์บนแผนที่เพื่อให้สามารถนำทางไปยังสหกรณ์ได้ ข้อมูลที่ให้บริการ มีดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร แหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และข้อมูลอุปกรณ์การตลาด

มั่นใจได้ว่า ช่วงวิกฤตนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการขายออนไลน์ เกษตรกรขายได้ ผู้บริโภคได้สินค้าเกษตรคุณภาพ สนใจการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ขอข้อมูลเพิ่มได้ที่ 1170 หรือ www.moac.go.th

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีระบบการบริการออนไลน์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และประชาชน อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ให้บริการประชาชนของกรมประมง ซึ่งประกอบด้วย 1. การแจ้งเข้า – ออกของเรือประมงผ่านระบบ Single window 4 fishing feet 2. การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) และ 3. SMART Fisheries Single Window : FSW ซึ่งเกษตรกรสามารถขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียเวลามาติดต่อด้วยตนเอง และยังเป็นการลดความเสี่ยงจากโรค Covid – 19 อีกด้วย

………………………………………..