กรมควบคุมโรค รับมอบเงินบริจาค 1.9 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

วันที่ (24 มีนาคม 2563 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค  รับมอบเงินบริจาคจากธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนการป้องกัน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จำนวน 1,958,519 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้บริหารร่วมกันบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปีธนาคารกรุงไทย  โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นตัวแทนมอบ…

***************************************

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค