รมว.สธ.นำบุคลากรสาธารณสุขถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน้าเสาธง ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมทำพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดขึ้น ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน