รฟม. แจ้งยกเลิกสะพานลอยคนข้าม และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 101

รฟม. แจ้งยกเลิกสะพานลอยคนข้าม และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 101 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องยกเลิกสะพานลอยคนข้าม และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 101 ทั้งฝั่งขาเข้า และขาออก เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยคนข้าม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จุดที่ 1 ยกเลิกสะพานลอยคนข้าม บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 101 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ใช้ทางเดินคนข้าม (ชั่วคราว) ทดแทน

จุดที่ 2 ปิดเบี่ยงช่องจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทาง บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยลาดพร้าว 130/2 ถึง ซอยลาดพร้าว 128 ระยะทาง 350 เมตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทดแทน

จุดที่ 3 ปิดเบี่ยงช่องจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทาง บนถนนซอยลาดพร้าว 101  ฝั่งขาออก ระยะทาง 100 เมตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555  ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline