กรมการแพทย์ แนะพ่อแม่สร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็ก

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เผยเด็กประถมเสี่ยงฟันผุตั้งแต่ฟันน้ำนม แนะพ่อแม่ใส่ใจเด็ก โดยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก  บริโภคอาหารหลัก 3 มื้อ ไม่ควรรับประทานจุบจิบ หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบ ลูกอม น้ำอัดลม และแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชุดฟันในช่องปากจากฟันน้ำนมเป็นฟันถาวร ซึ่งฟันที่เริ่มขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ เนื่องจากการสะสมแร่ธาตุที่ผิวฟันยังไม่สมบูรณ์ และเด็กยังไม่สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งมีพฤติกรรม เช่น ดื่มน้ำอัดลม กินขนมกรุบกรอบ ปัญหาโรคฟันผุของเด็กวัยนี้จึงส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของร่างกาย และความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก นอกจากนี้อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุต่อฟันและเนื้อเยื่อในช่องปากได้บ่อย จากการที่เด็กเล่นกีฬาและออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยขาดความระมัดระวัง

ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะการเจริญเติบโต จึงควรเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เด็กเกิดความเคยชินและเป็นลักษณะนิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิต โดยสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยการแปรงฟันและบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคฟันผุและสภาวะเหงือกอักเสบเป็นปัญหาสำคัญของเด็กวัยเรียน การสูญเสียฟันถาวรตั้งแต่วัยเด็กจะส่งผลต่อระบบบดเคี้ยวตลอดชีวิต หากไม่ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี ปัญหาจะสะสมและรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยทำงานและวัยสูงอายุ ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีให้แก่เด็ก ด้วยการบริโภคอาหารหลัก 3 มื้อ โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า ไม่รับประทานจุบจิบ หลีกเลี่ยงการกินขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ลูกอม เพราะทำให้เกิดฟันผุได้  และควรแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่มหรือนุ่มพิเศษ เพื่อไม่ทำอันตรายต่อเหงือกและฟัน ซึ่งการแปรงฟันต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึง แปรงฟันทุกซี่ ทุกด้าน เน้นขอบเหงือก คอฟัน เพื่อให้ฟลูออไรด์มีผลในการป้องกันฟันผุ ที่สำคัญควรฝึกให้เด็กตรวจฟันตนเองเพื่อให้ทราบว่าแปรงฟันสะอาดดีหรือยัง มีฟันผุหรือเหงือกอักเสบ หรือมีสิ่งผิดปกติในช่องปาก หากพบปัญหาให้รีบไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขได้ทันเวลา

*********************************