กรม สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ท สนับสนุนระบบการสื่อสารในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุน้ำท่วม จ.กาญจนบุรี

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้น้ำท่วมหลายแห่งในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี บ้านเรือนประชาชนกว่า 200 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมีฝนตกตลอด  จึงได้สั่งการให้ทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) กองวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารในโรงพยาบาลและยานพาหนะ โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมแรก เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการสื่อสารในสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ทีมสอง ออกสำรวจสัญญาณ และปรับจูนคลื่นความถี่เครื่องวิทยุคมนาคมให้รองรับเครื่องทวนสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อ.สังขละบุรี และอ.ทองผาภูมิ ที่ เพื่อให้พร้อมใช้ในยามกรณีฉุกเฉินและโรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง