นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมป่าในเมืองดงฟ้าห่วน ป่าในเมืองลำดับที่ 9 ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้มาเยี่ยมชมป่าในเมืองดงฟ้าห่วน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผอ. สวจ. ผอ. สบอ. 9 (อุบลราชธานี) หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ผู้นำชุมชน นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้แทนส่วนราชการรวมประมาณ 500 คน ให้การต้อนรับ

ในงานจัดให้มีกิจกรรมต้อนรับหลายกิจกรรม ประกอบด้วย นำเสนอผลการดำเนินงานใน โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ของ ทส. ให้ท่านนายกฯ ทราบในรูปแบบของนิทรรศการป่าในเมือง จากนั้นท่านนายกฯ ได้ทักทายเจ้าหน้าที่กรม อส. และรับการตรวจแถวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า แล้วรับฟังการร้องเพลงป่าในเมือง โดยนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 50 คน แล้วได้ปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกไว้จำนวน 1 ต้น หลังจากนั้นท่านนายกฯ ได้ชมการสาธิตเรียนรู้ไม้ยางนาผ่านอักษรเบรลล์ ของเยาวชนผู้พิการทางสายตา แล้วพบปะทีมนักปั่นที่เข้ามาปั่นจักรยานในป่าในเมืองแห่งนี้เป็นประจำ และชมนิทรรศการแสดงผลผลิตรองจากป่า ร่วมปรุงอาหารป่ากับผู้แทนชุมชนรอบป่าดงฟ้าห่วน พบปะพูดคุยกับนักเรียนในการสาธิตการเก็บตัวอย่าพันธุ์ไม้ แล้วพบปะทักทายกับลูกเสือและเนตรนารี และร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ณ จุดหน้าป้ายป่าในเมือง ก่อนเดินทางต่อไปยังสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ป่าดงฟ้าห่วนเป็นป่าในเมืองที่เปิดเป็นลำดับที่ ๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว. ทส. ไปเป็นประธานเปิดงาน ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เปิดป่าในเมืองไปแล้ว ๔๔ แห่ง จากทั้งหมด ๕๔ แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ๑๑ แห่ง สวนรุกขชาติ ๒๓ แห่ง วนอุทยาน ๗ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๖ แห่ง และอื่น ๆ ๗ แห่ง

ป่าดงฟ้าห่วน เป็นป่ายางนาผืนใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3,400 ไร่ มีต้นยางนาขนาดใหญ่มากกว่า 20,000 ต้น อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเพียง 3 กิโลเมตร ภายในสวนมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวนงาม มีพรรณไม้ทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติ และนำมาปลูกเป็นหมวดหมู่ เช่น สวนสมุนไพร สวนผักพื้นบ้าน สวนเฟิร์น สวนพรรณไม้วรรณคดี นอกจากนั้น สวนยังได้จัดทำเส้นทางจักรยานวนรอบสวนและเชื่อมต่อไปยังสวนสัตว์อุบลราชธานีอีกด้วย

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ด้านพรรณไม้และธรรมชาติ เพื่อให้ป่าในเมืองแห่งนี้ อำนวยประโยชน์ต่อประชาชนตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งใจมอบป่าในเมืองให้เป็นความสุขแก่คนไทยทุกคน

นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผอ. สวจ. อส.
รายงาน