จังหวัดอุทัยธานีหน่วยงาน one home สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รณรงค์ “ KiCk Off แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าแบบมีเงื่อนไข COVID 19

ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วย  นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาจังหวัดอุทัยธานีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้นำชนเผ่ากะเหรี่ยงแก่นมะกรูด ร่วมแจกหน้ากากแบบผ้า ร่วมกัน KiCk Off อุทัยธานี COVID 19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500 ชิ้น ขึ้นไป

กิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความรู้การเผยแผ่สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจต่อการป้องกันการแพร่เขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชนเผ่ากะเหรี่ยงแก่นมะกรูด ร่วมมาร่วมกิจกรรมสอนสาธิตการล้างมือให้ถูกวิธี 7 ขั้นตอนพร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 500 ชิ้น ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา จังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้อีกด้วย

……………………………………….