“พาณิชย์” จับมืออาลีบาบาเร่งขยายสินค้าไทยบุกตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับคณะผู้บริหารอาลีบาบากรุ๊ป จาก Alibaba Globalization, Tmall Rice, Tmall Fresh, Alibaba
e-Auction และ Alibaba Business School ซึ่งได้มีการติดตามสถานะความร่วมมือที่ผ่านมาในโครงการ Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com โดยปัจจุบันมีสินค้าข้าวให้เลือกมากกว่า 78 รายการ ซึ่งแบรนด์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนผ่านช่องทางอื่นๆ ของอาลีบาบาทั้ง online และoffline เช่น Tmall-Mart และ RT-Mart ด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์ และอาลีบาบาตั้งเป้าหมายให้มีสินค้ามากกว่า 500 รายการภายในสิ้นปีนี้ จึงเร่งสรรหาสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของไทยอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากสินค้าข้าวแล้วผู้แทนจากอาลีบาบาแจ้งว่าสินค้าที่ทางอาลีบาบาสนใจและมีศักยภาพ ในตลาดจีน และจะร่วมมือกับไทยในการส่งเสริม ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง มะพร้าว รวมไปถึงกุ้ง ซึ่งไทยมีชื่อเสียง และมีคุณภาพของผลผลิตที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยความร่วมมือที่ผ่านมาทำให้การค้าปริมาณ การขายสินค้า Tmall สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ในวันเทศกาลช็อปปิ้งออนไลน์ “6.18” ซึ่งมียอดขายทุเรียนสูงถึง 1.13 ล้านกิโลกรัม และยอดขายกุ้งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2275.11 นอกจากนี้ ทางอาลีบาบาได้ให้ความสนใจสินค้า ประเภทอัญมณี หัตถกรรม ยางพารา และกล้วยไม้ไทย เพื่อนำไปพิจารณาถึงศักยภาพการขายแบบ e-Auction บนเว็บไซต์ของอาลีบาบา

โดยในการประชุมยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการแนะนำและส่งเสริมข้าวชนิดใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดจีน เช่น ข้าว กข43 และข้าวสีชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ฯลฯ ที่เป็นข้าวพิเศษที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบันชาวจีนผู้บริโภคข้าวไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของจีน จึงเป็นโอกาสของไทยในการเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนอื่นๆ อาทิ กลุ่มผู้บริโภคผู้มีอายุน้อยและกลุ่มผู้บริโภคที่พักอาศัยในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวเสริมว่า กระทรวงพาณิชย์และอาลีบาบามีแนวทางความร่วมมือในอนาคตใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การผลักดันสินค้าข้าวและผลไม้ไทยสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง 2) การส่งเสริมข้าว   กข 43 เข้าสู่ตลาดจีน 3) การฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ด้านการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน และ 4) การจัดแสดงสินค้าไทยบน Thai Rice Flagship Store ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และกระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนการดำเนินงานกับอาลีบาบาอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น ผลักดันให้มีรายการสินค้าบน        Thai Rice Flagship Store มากกว่า 150 รายการภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้  จัดกิจกรรม Pre-sale สินค้าข้าวไทยก่อนวันคนโสดในเดือนตุลาคม จัดกิจกรรม Thai Direct Custom Pre-Sale ในซุ้มนิทรรศการ Tmall Thailand Pavilion ภายในงาน China Import Expo เดือนพฤศจิกายน และการเปิดตัว Thai Rice Flagship Store พร้อมแนะนำข้าว กข 43 อย่างเป็นทางการในจีนช่วงเดือนธันวาคม

*************************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ