ชป. แถลง เตรียมความพร้อมช่วงฤดูฝน/แนวทางป้องกันภัยแล้ง EEC/โครงการจ้างแรงงานเกษตรกร

Featured Video Play Icon

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน จัดแถลงข่าว 3 ประเด็นด้วยกันคือ

1. กรมชลประทาน เตรียมพร้อมสนับสนุนการเพาะปลูกพืช และแผนการส่งน้ำฤดูฝนปี 2563

2. กรมชลประทาน วางโครงข่ายน้ำเชื่อมโยงระหว่าง จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ สนับสนุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

3. กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดจ้างแรงงานในเขตชลประทาน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ