“ตรวจสังฆทานย่านเสาชิงช้า แนะผู้ประกอบธุรกิจทำฉลากถูกต้องเพื่อสร้างมาตรฐานให้สินค้า”

วันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น. สคบ. โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) และคณะเจ้าหน้าที่จาก อย. กรมการค้าภายใน สำนักงานเขตพระนคร บก.ปคบ. และ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา บริเวณย่านเสาชิงช้าถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ พร้อมแนะผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ โดยผลการตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม 8 แห่ง จำนวน 106 ตัวอย่างพบว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

โดยรองเลขาฯ พิฆเนศ กล่าวเน้นย้ำว่าผู้ประกอบธุรกิจทั้งผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า รวมทั้งผู้จำหน่ายจะต้องให้ความสำคัญในการจัดทำฉลาก เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการทำให้สินค้านั้นมีมาตรฐาน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าได้ ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องให้ความสำคัญต่อการอ่านฉลากสินค้า และหากพบเห็นว่ามีการจัดทำฉลากสินค้าดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166