CPL เปิดบ้านต้อนรับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ และนายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งรับฟังข้อมูล และศึกษากระบวนการผลิตสินค้าในส่วนของโรงงานเซฟตี้โปรดักส์แพงโกลิน อ.บางบึง จ.ชลบุรี และโรงงานฟอกหนังซีพีแอล อ.บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งนับเป็นการเปิดบ้านครั้งแรกหลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2537