“ออป. ลำปาง มอบกล้าไม้สัก”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  รับมอบกล้าไม้สัก จำนวน 500 ต้น จาก นายปิยะ ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน ผู้แทนองค์การ –อุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ และ งานสวนป่าทุ่งเกวียนยังได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในวันดังกล่าว ณ บ้านแม่ตาลน้อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง