“สกุลฎ์ซี” มอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ”

นายยศธนา สกุลฎ์โชคนำชัย  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มโชคนำชัยฯ  เป็นตัวแทน  มอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ” ให้แก่กำลังพลที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่และทายาทของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาของบุตรกำลังพลกองทัพเรือ โดยมี  พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ตัวแทนรับมอบ   ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆนี้

##########