ประกันสังคมตั้งศูนย์ประสาน Hot Line แก้สถานการณ์โควิด-19 ช่วยผู้ประกันตนคลายกังวลประสานการใช้สิทธิ รพ.

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความกังวลของนายจ้าง ผู้ประกันตนในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน Hot Line เพื่อประสานการใช้สิทธิระหว่างผู้ประกันตนและสถานพยาบาล นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 02-9562513-4 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสายด่วนสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 1506 ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการข้อสอบถามต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถตอบโต้ข้อสอบถาม ได้ทันโดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนได้ทันที