ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตรวจสอบหาจุดรั่วท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองสำเหร่ ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาเข้า ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 ถึงเที่ยงคืน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงคลองสำเหร่
  • ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ถึงคลองสำเหร่
  • ถนนริมทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกตัดซอยเทอดไท 19
  • ซอยเทอดไท 19

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android