มนัญญา รับม๊อบหลังธรรมนัส ติดกักตัว เผยรับหน้าเคลียได้บ้างเรื่องเพราะเรื้อรังมานาน เสนอรับปัญหาเครือข่ายสลัมสี่ภาคแก้ปัญหาบ้านมั่นคงร่วมกับ พช.

มนัญญา รับม๊อบหลังธรรมนัส ติดกักตัว  เผยรับหน้าเคลียได้บ้างเรื่องเพราะเรื้อรังมานาน  เสนอรับปัญหาเครือข่ายสลัมสี่ภาคแก้ปัญหาบ้านมั่นคงร่วมกับ พช.

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯที่ติดกักตัว 14 วันจากทีมงานไปสัมผัสกับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ กลุ่มตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาค กลุ่มสิทธิชุมชนไร้ที่ดินทำกิน พรีมรูฟ

ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินสปก.ในหลายพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ข้อยุติเช่นกรณี จังหวัดสุราษฏร์ธานีกรณีที่ดินสวนปาล์มบริษัทจิวกังจุ้ย ชุมชนคลองไทรพัฒนา ที่ดินแปลงบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ชุมชนสันติพัฒนา  แปลงรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ชุมชนก้าวใหม่ พื้นที่สปก.พะเยาที่ทับซ้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่สปก.ทับซ้อนอุทยานงาว จ.ระนอง เป็นต้น ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

สำหรับเครือข่ายสลัมสี่ภาค เสนอให้รัฐโดยเรียกร้องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาชุมชน(พช.) เนื่องจากสหกรณ์เครือข่ายมีปัญหาในเรื่องการทำบัญชีไม่สามารถที่จะปิดบัญชีได้ทำให้การหมุนเงินของสหกรณ์และสมาชิกมีปัญหาในขณะที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงไปสอนการทำบัญชีเพียง  2 วัน ทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจ เสนอให้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไข้

“ ในเรื่องของปัญหาที่ดินให้รับเรื่องไปดำเนินโดยให้ทางจังหวัด สปก. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ไปหารือเรื่องแนวแขตให้ชัด และให้จังหวัดดำเนินการในฐานะเป็นคณะอนุกรรมการที่ดินแห่งชาติ และในส่วนของระบบบัญชีของเครือข่ายสลับสี่ภาค ให้ทางเครือข่ายไปจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในแต่ละเครือข่าย จะได้สั่งการให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงไปจัดอบรมบัญชีพื้นฐาน โดยให้ทางเครือข่ายทำรายชื่อบุคคลที่มีความรุ้ทางบัญชีเข้ามาด้วเยพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงการทำบัญชีในพื้นที่ โดยดิฉันจะให้กรมเข้าไปดำเนินการจ้างชั่วคราวสอนกันให้เข้าใจเพื่อจะได้ปิดบัญชีและทำให้สมาชิกสามารถเข้ากระบวนการที่จะได้สิทธิอื่นๆต่อไป “ นางสาวมนัญญากล่าว